Intur Sp. z o.o.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pompownie z polimerobetonu.

Polimerobeton to materiał powstały w wyniku połączenia kruszywa kwarcytowego o różnym uziarnieniu (mączka, piasek, żwir) z żywicą poliestrową, która stanowi 10-12% mieszanki. W procesie produkcyjnym składniki są dozowane i mieszane za pomocą urządzeń sterowanych komputerowo na w pełni zautomatyzowej linii produkcyjnej. Przygotowana masa polimerobetonowa zostaje zasypana do form stalowych i zawibrowana gdzie zachodzi proces utwardzenia chemicznego. Następnie formy zostają zdjęcie a wyrób poddawany jest obróbce termicznej. Polimerobeton posiada bardzo dobre własności wytrzymałościowe: wytrzymałość materiału na ściskanie wynosi 90÷130N/mm2, a na zginanie 18÷23N/mm2, przy gęstości 2,3g/cm2. Taki proces technologiczny pozwala na produkcje prefabrykatów o mniejszej grubości ścianek przy jednoczesnym zachowaniu sztywności tych wyrobów. Produkty z polimerobetonu cechują się wysoka odpornością chemiczna, która w środowisku wodnym jest na pH w zakresie a temperatura medium może sięgać nawet 80°C.Tak wykonane zbiorniki posiadają wieloletnią trwałość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiornik może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo - wodnych, z wyłączeniem gruntów torfowych i kurzawkowych. Ze względu na duży ciężar własny nie wymaga dodatkowego balastowania, które zabezpiecza przed wyporem wód gruntowych.

W bocznej powierzchni zbiornika pompowni montowane są przyłącza dopływu oraz odpływu, których usytuowanie każdorazowo dostosowane jest do występujących warunków lokalnych. Połączenia z kanalizacją zewnętrzną standardowo wykonane jest jako złącze kołnierzowe. W zbiorniku montowana jest drabinka w celu umożliwienia zejścia obsłudze do wnętrza i wykonania napraw i konserwacji.

Przepompownie z polimerobetonu ze względu na swój duży ciężar własny nie wymagają dodatkowego dociążenia by wyeliminować skutki działania wyporu wód gruntowych ( posadowienie na ustabilizowanym gruncie lub podłożu z chudego betonu ). W sytuacjach niekorzystnych czyli gdzie poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki i może dojść do wyporu zbiornika stosuje się tzw. opaska dociążająca z betonu wokół dolnej części zbiornika.