Prostokąt zaokrąglony:

Z naszymi mapami zawsze trafisz.

Są kolejnym działem naszej działalności.

 

Wykonujemy wszelkie prace związane z wytwarzaniem map, ze szczególnym uwzględnieniem map przeznaczonych do prowadzenia gospodarki leśnej.

 

Nasi główni klienci to Nadleśnictwa, ale zapraszamy wszystkich do skorzystania z naszych usług.

Wykonujemy wszelkie mapy tematyczne zdefiniowane w Instrukcji Urządzania Lasu oraz  kompozycje własne.

 

Możemy im nadać dowolną formę określoną przez Zamawiającego:

· wydruk wielkoformatowy na różnorodnych nośnikach np. płótno, papiery fotograficzne, folie winylowe,

· atlasy terenowe dla leśniczych,

· mapy składane klejone na płótnie,

· tablice z mapami przeciwpożarowymi,

· tablice informacyjne itp.

 

Wykonujemy operacje na bazach danych, tworzymy warstwy fakultatywne o niestandardowej strukturze oraz drukujemy
i oprawiamy opisy taksacyjne na podstawie baz SILP.

 

Pole tekstowe: - LAS

Systemy Informacji

Przestrzennej

Pole tekstowe: Nasz cel to: zadowolenie klienta oraz dostarczenie dobrego produktu.